Göm meny

Personal


Gunnar Cedersund

Forskarassistent och Filosofie doktor

Rum:

462:13 203

E-post:

gunnar.cedersund@liu.se

Telefon:

013 xxxxxx, 010-1034148

Fax:

013 101902

Adress:

Linköpings universitet
Inst. för medicinsk teknik
S-581 85 Linköping


Sidansvarig: Therese Götberg
Senast uppdaterad: 2012-12-10