Göm meny

Personal


Gunnar Cedersund

Forskarassistent och Filosofie doktor

Rum:

462:13 203

E-post:

gunnar.cedersund@liu.se

Telefon:

010-1034148

Fax:

013-101902

Adress:

Linköpings universitet
Inst. för medicinsk teknik
S-581 85 Linköping


Sidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2015-01-23