Göm meny

Seminarier 2008

Arketyper, openEHR och Snomed CT i ett sammanhang

Öppet heldagsseminarium vid Linköpings universitet onsdagen den 10 december.

Seminariet ger en introduktion till journalsystemsspecifikationerna från openEHR samt deras större sammanhang med ett särskilt fokus på kopplingar till terminologisystemet Snomed CT

Uppdatering: Länkar och en del av det bagkrundsmateral som delades ut nås från http://www.imt.liu.se/~erisu/2008/12-liu-openehr/readme.html.

Utdrag ur innehållet:

 • openEHR i ett sammanhang av journalsystem, kvalitetsregister, ontologier, terminologisystem (t.ex. Snomed CT), standarder (t.ex EN 13606 "EHRcom") process- och beslutsstöd, uppföljningsbehov m.m.
 • Möjligheter med avancerade terminologisystem som Snomed CT
 • Hantering av gränsområdet mellan hälso- och sjukvårdexpertisens respektive tekniska expertisens huvudansvar
 • Distribuerad journalföring
 • openEHRs omfattning och innehåll med valda fördjupningar och ledning till vidare läsning
 • Användningen av arketyper och "templates" i openEHR för att definiera detaljerad klinisk information
 • Integration med befintliga system. Vikten av att bevara betydelsen från ursprungssystemen
 • Gränsdragningsproblem mellan informationsmodeller och terminologisystem
 • Erfarenheter från omarbetningen av V-TIM

Anmälan

Seminariet är gratis förutom lunch till självkostnadspris, men anmälan senast 8/12 till Hans Åhlfeldt (hanah@imt.liu.se) är obligatorisk.

Tider

 • 9.15-9.45 Kaffe & Te
 • 9.45-15.30 Seminarium med raster och lunchpaus
 • 15.30-16.30 Diskussion och frågestund

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskap om Snomed CT motsvarande något av följande...

Föreläsare

Hans Åhlfeldt, Daniel Karlsson, Håkan Petersson, Mikael Nyström, Rong Chen och Erik Sundvall samtliga från Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Seminariet ges huvudsakligen på svenska.

Vägbeskrivning

Seminariet hålls i Aulan i Hälsans Hus Vid Campus US, Universitetssjukhuset i Linköping. Denna vägbeskrivning meddelas även via epost till de anmälda efter sista anmälningsdatum (2008-12-08).
Affisch om seminariet för utskrift: SeminarieinbjudanDec2008.pdf


Seminarier våren 2007

openEHR

Tisdag 13:e mars 10:00–15:00

openEHR är en organisation som baserat på forskning, beprövad erfarenhet och internationella standarder utvecklar öppna specifikationer till programvara för patientjournaler. Seminariet ger en bakgrund till moderna principer för semantiskt interoperabla och livslånga patientjournaler samt en teknisk överblick över hur openEHR realiserar dessa principer.

Seminariet hålls i konferensrummet IMT2 (Örnen) som finns på plan 13 på Institutionen för medicinsk teknik. En beskrivning av vägen till institutionen finns här och en karta över institutionen finns här. Lunch äts på den närbelägna restaurangen Le Bistro där dagens rätt kostar 72 kr.

SNOMED CT

Tisdag 17:e april 10:00–15:00

Sverige har för avsikt att engagera sig i det framväxande internationella samarbetet kring hälso- och sjukvårdsterminologin SNOMED CT. Seminariet presenterar SNOMED CT:s syfte, användningsområden, bakomliggande teknik och utvecklingsmöjligheter.

Seminariet hålls i ett konferensrum på plan 13 på Institutionen för medicinsk teknik. En beskrivning av vägen till institutionen finns här och en karta över institutionen finns här. Lunch äts på den närbelägna restaurangen Le Bistro där dagens rätt kostar 72 kr.

Arketyper

Onsdag 30:e maj 10:00–15:00

I europeisk standardisering och openEHR används arketyper för att strukturera journalinformation och länka den till terminologisystem. Seminariet presenterar syften med och verktyg för arketyper. Deltagarna ges också möjlighet att själva skapa arketyper.

Seminariet hålls i seminarierummet IMT1 som finns på plan 13 på Institutionen för medicinsk teknik. En beskrivning av vägen till institutionen finns här och en karta över institutionen finns här. Lunch äts på den närbelägna restaurangen Le Bistro där dagens rätt kostar 72 kr.

Upppdaterat: Presentationssfil (PPT)

Allmän information

Alla seminarier avslutas med en diskussions- och frågestund.

Seminarierna hålls på Campus universitetssjukhuset, Linköpings universitet och arrangeras av Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Informatik. Seminarierna är kostnadsfria, men anmälan är obligatorisk. Anmälan görs senast en vecka innan respektive seminarium till Hans.Ahlfeldt@imt.liu.se. Mer information finns på sidan http://www.imt.liu.se/mi/ehr/seminarier/.

Affisch

Affischen som presenterar seminarierna hösten 2007 går att ladda ned här.


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2012-01-05