Göm meny

Medicinsk teknik


IMT som bildades 1972 bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. Institutionens fysiska placering vid universitetssjukhuset i Linköping och Campus US har stor strategisk betydelse för både forskningen och undervisningen.

Verksamheten inriktas på områden såsom biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder. Forskningen präglas till stor del av den tvärvetenskapliga miljön som är kännetecknande för Linköpings universitet och sker både nationellt och internationellt i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Biomedicinsk instrumentteknik (BIT), Fysiologisk mätteknik (FMT), samt Medicinsk informatik (MI).

Institutionen utbildar främst blivande civilingenjörer och högskoleingenjörer. Utbildningsprogrammen för Teknisk fysik och elektroteknik (Y), Datateknik (D), Informationsteknologi (IT) och Teknisk biologi (TB) erbjuder medicinsk teknik som en speciell profilinriktning. Vissa av våra kurser kan dessutom läsas även på andra utbildningslinjer som fristående kurser och på distans. Kurspaketet tillhör de mer omfattande i Europa. Närheten till sjukhuset möjliggör studiebesök, demonstrationer och laborationer ute på olika kliniker. Experter från sjukhuset anlitas ofta som föreläsare inom de medicinska områdena.

Presentation i PDF-formatProfessor Hans Åhlfeldt

Memories of Hans Åhlfeldt - to share your memories of HansSidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2015-01-23