Göm meny

AgoraLink - kurser

Agoralink tillhandahåller kurser inom tre huvudspår. Här finns också tidigare kurser listade. Om intresse finns kan tidigare kurser möjligen ges igen.

1. Överbryggande kurser

Överbruggande kurser är tvärvetenskapligt överbryggande så att till exempel doktorander och personer från näringslivet får kunskaper inom områden som man inte studerat tidigare.

Kardiovaskulär fysiologi och patofysiologi
Medicinsk signalanalys
Modern biologi för icke-biologer

Fysiologisk mätteknik

- tidigare givna kurser


2. Kurser inom livsvetenskapernas teknologier

Kurser inom livsvetenskapernas teknologier vänder sig i första hand till specialister och doktorander, men är också öppna för deltagare från näringsliv och hälso- och sjukvård. Kurserna ges med variabelt antal poäng beroende på fördjupningsnivå.

Technical Systems in Surgery
Molecular imaging
Biosensorteknologi
Medicinsk teknik för personlig hälsa

- tidigare givna kurser


3. VINN-kurser

VINN-kurserna ger ut bildning i så väl entreprenörskap soom patenträtt och hälsoekonomi. VINN-kurserna har fått sitt namn efter VINNOVA som stöder AgoraLink.


Entreprenörskap i teori och praktik
Hälsoekonomi och införande av nya metoder i hälso- och sjukvården

- tidigare givna kurser

Övriga kurser

Kurser som inte låter sig indelas i något av AgoraLinks huvudspår hittas nedan


Statistical Analysis of Experiments - Applied to the Participants own Research


Sidansvarig: Martin Eneling
Senast uppdaterad: 2012-03-16