Göm meny

Välkommen till Institutionen
för medicinsk teknik

IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård, och sker i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker.

Institutionen vill vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom utveckling och integration av biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.

 


PhD Seminar: Patient-Specific Models to Investigate DBS Lead Designs and Operating Modes

Magnetic resonance imaging (MRI) has made high resolution images of the human brain possible and paved the way for very precise functional neurosurgery like deep brain stimulation (DBS) where electrodes are placed in the central parts of the brain to jam pathological activity from e.g. Parkinson’s disease.

New DBS electrode designs offer operation in voltage and current mode and capability to steer the electric field (EF). Finite element method (FEM) models allow the visualization of the EF distribution around the electrodes and has been used to evaluate the differences between different lead designs and operating modes. The use of the patient MR images in the FEM models have made it possible to estimate the areas in the brain that are affected during DBS.

The seminar is held in
IMT 13 (Gäddan)
November 11th 10:30-11:30
Speaker: Fabiola AlonsoIMPACT

Impact är ett EU-projekt inom det sjunde ramprogrammet FP7. Projektet arbetar för att förbättra parkinsonpatienters liv och minska bieffekter genom djup hjärnstimulering.


NovaMedTech

NovaMedTech har under de senaste åren framgångsrikt genomfört ett EU-strukturfondsprojekt och har skapat briljanta innovativa miljöer och etablerat ett omfattande nätverk mellan vård, akademi och näringsliv.


SEMEOTICONS

EU-projektet inom FP7: SEMEOTICONS (SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring) syftar till att utveckla en intelligent spegel för multisensoranalys av en människas ansikte. Projektet leds från Pisa i Italien. Från IMT medverkar Tomas Strömbergs forskargrupp med bildgivande spektroskopi.

Se informationsfilmen om projektet


BENEFIT

EU-projektet BENEFIT´s målsättning är att förbättra patientstratifiering och patientbehandling med kvantifering och integration av pre- och intra-interventionella bilder/data till personifierade modeller för arbetsflöde och CDSS.Sidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2016-10-07