Göm meny

Välkommen till Institutionen
för medicinsk teknik

IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård, och sker i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker.

Institutionen vill vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom utveckling och integration av biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.


Denna sida uppdateras inte längre.
Vi hänvisar till vår nya externa webbplats


IMPACT

Impact är ett EU-projekt inom det sjunde ramprogrammet FP7. Projektet arbetar för att förbättra parkinsonpatienters liv och minska bieffekter genom djup hjärnstimulering.


NovaMedTech

NovaMedTech har under de senaste åren framgångsrikt genomfört ett EU-strukturfondsprojekt och har skapat briljanta innovativa miljöer och etablerat ett omfattande nätverk mellan vård, akademi och näringsliv.


SEMEOTICONS

EU-projektet inom FP7: SEMEOTICONS (SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring) syftar till att utveckla en intelligent spegel för multisensoranalys av en människas ansikte. Projektet leds från Pisa i Italien. Från IMT medverkar Tomas Strömbergs forskargrupp med bildgivande spektroskopi.

Se informationsfilmen om projektet


BENEFIT

EU-projektet BENEFIT´s målsättning är att förbättra patientstratifiering och patientbehandling med kvantifering och integration av pre- och intra-interventionella bilder/data till personifierade modeller för arbetsflöde och CDSS.


Aktuellt på IMTSidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2017-06-22