Göm meny

Välkommen till Institutionen
för medicinsk teknik

IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård, och sker i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker.

Institutionen vill vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom utveckling och integration av biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.


Denna sida uppdateras inte längre.
Vi hänvisar till vår nya externa webbplats


NovaMedTech

NovaMedTech har under de senaste åren framgångsrikt genomfört ett EU-strukturfondsprojekt och har skapat briljanta innovativa miljöer och etablerat ett omfattande nätverk mellan vård, akademi och näringsliv.


BENEFIT

EU-projektet BENEFIT´s målsättning är att förbättra patientstratifiering och patientbehandling med kvantifering och integration av pre- och intra-interventionella bilder/data till personifierade modeller för arbetsflöde och CDSS.Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2017-06-30